دکتر مسعود افشاری متخصص تغذیه

دکتر مسعود افشاری در سال ۱۳۷۳ در رشته پزشکی از دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شدند و به استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران در آمدند.

ایشان در سال ۱۳۷۹ برای تحصیل در رشته MPH به دانشگاه تهران رفتند ودر سال ۱۳۸۲ در رشته فوق فارغ التحصیل شدند. برای کسب تخصص در رشته علوم تغذیه به دانشگاه جندی شاپور وارد و در سال ۱۳۹۸ با دریافت مدرک دکترای تخصصی علوم تغذیه فارغ التحصیل شدند. هم اکنون ایشان به عنوان متخصص تغذیه در مرکز آموزشی درمانی امام علی کرج و نیز کلینیک تخصصی وفوق تخصصی مرکزی البرز متعلق به دانشگاه علوم پزشکی البرز فعالیت مینمایند.

تحقیقات ایشان در زمینه تاثیرمکمل های گیاهی مانند گیاه چوچاخ (Eryngium Caucasicum) در بیماری دیابت نوع دو می باشند.
دکتر مسعود افشاری عضو انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران و همچنین عضو انجمن دیابت ایران به عنوان دیابتولوژیست فعالیت حرفه ای دارند.

مقالات تحقیقاتی:

  1. Effects of Eryngium Caucasicum Extract on Testosterone, Inflammation and Oxidative Status of Nicotinamide-Streptozotocin Induced Type-2 Diabetes in Male Rats
  2. Antidiabetic, Hepato-Protective and Hypolipidemic Effects of Eryngium Caucasicum Extract in Streptozotocin-Nicotinamide Induced Type 2 Diabetes in Male Rats
  3. Hearing threshold shift measured by pure tone audiometry after gun shot exposure in military personnel not using hearing protectors

درباره نویسنده

admin